Didaktika matematiky v 21. století a realita výuky

Autoři

  • Josef Polák Fakulta aplikovaných věd ZČU, Plzeň

Abstrakt

První část článku uvádí charakteristiky základních výzkumných zaměření didaktiky matematiky v 21. století. Druhá část obsahuje analýzu matematického vzdělávání v 21. století ve spojitosti s kurikulárními reformami, hlavní cíle výuky matematiky, pohledy na její současnou realitu a na perspektivy jejího vývoje.

Stahování

Publikováno

2020-11-29

Jak citovat

Polák, J. (2020). Didaktika matematiky v 21. století a realita výuky. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(4), 256–276. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/514

Číslo

Sekce

Matematika