Analogie v matematice a jejich didaktické využití

Autoři

  • Josef Polák Fakulta aplikovaných věd ZČU, Plzeň

Abstrakt

V úvodní části článku jsou analyzovány pojmy analogie v matematice a její druhy (intuitivní analogie, strukturní analogie) a usuzování na základě analogie. Následuje klasifikace základních didaktických využití ve výuce matematiky a jejich typické příklady.  Hlavní části článku pak objasňují a na zajímavých příkladech ilustrují význam analogií jako užitečných heuristických strategií pro řešení matematických úloh a užití analogií při řešení aplikačních úloh.  Závěrečná část článku pojednává o užití strukturních analogií ve výuce matematiky.

Stahování

Publikováno

2018-11-08

Jak citovat

Polák, J. (2018). Analogie v matematice a jejich didaktické využití. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(5), 321–333. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/424

Číslo

Sekce

Matematika