Minkowského metoda měření délek, obsahů a povrchů geometrických útvarů

Autoři

  • Josef Polák Fakulta aplikovaných věd ZČU, Plzeň

Abstrakt

V článku je popsána idea Minkowského metody měření geometrických útvarů. Základní částí článku je její matematické vyjádření pro délky rovinných křivek, obsahy ploch v prostoru a speciálně povrchy těles. V závěrečné části článku jsou uvedeny důležité typové příklady užití Minkowského metody v elementární geometrii. Vhodně ilustrují podstatu této metody a mohou být zajímavě uplatněny ve středoškolské (zejména seminární) i vysokoškolské výuce geometrie a matematické analýzy.

Stahování

Publikováno

2016-11-01

Jak citovat

Polák, J. (2016). Minkowského metoda měření délek, obsahů a povrchů geometrických útvarů. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(5), 321–334. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/293

Číslo

Sekce

Matematika