Malfattiho problém a jeho řešení

Autoři

  • Josef Polák Fakulta aplikovaných věd ZČU, Plzeň

Abstrakt

V článku je stručně popsána historie řešení Malfattiho problému. Hlavní část článku obsahuje základní fáze postupu řešení s odvozením podmínek, za nichž v daném trojúhelníku je řešení vyjádřeno jednou nebo druhou konfigurací trojice kruhů s maximálním součtem obsahů.

Stahování

Publikováno

2023-11-30

Jak citovat

Polák, J. (2023). Malfattiho problém a jeho řešení. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(4), 241–248. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/769

Číslo

Sekce

Matematika