K vývoji osciloskopických demonstrací dějů v elektrických obvodech

Autoři

  • Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Příspěvek ukazuje vývoj použití analogového osciloskopu pro demonstrace v učivu elektromagnetismu. Ukázky se týkají učiva o střídavých proudech, kmitání elektromagnetického oscilátoru a přechodných dějů v obvodech s indukčností. U každého příkladu je uveden odkaz na současné možnosti počítačových systémů pro podporu fyzikálních experimentů.

Stahování

Publikováno

2022-06-01

Jak citovat

Lepil, O. (2022). K vývoji osciloskopických demonstrací dějů v elektrických obvodech. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(2), 118–125. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/612

Číslo

Sekce

Fyzika