Elektromagnetická indukce v obvodu s cívkou

Autoři

  • Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek řeší problém dvojího pojetí napětí na cívce v obvodu RL při přechodném ději. Napětí je interpretováno jednak jako indukované napětí, jednak jako svorkové napětí na cívce. Oba přístupy jsou objasněny počítačovými modely přechodných dějů v obvodu RL a v obvodu RLC. K příspěvku je jako příloha připojen sešit aplikace MS Excel s modely přechodných dějů.

Publikováno

2018-05-03

Jak citovat

Lepil, O. (2018). Elektromagnetická indukce v obvodu s cívkou. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(3), 197–205. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/403

Číslo

Sekce

Fyzika