Parametrické kmitání oscilátoru

Autoři

  • Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Příspěvek se zabývá poznatky o parametrickém kmitání a jejich výkladem ve výuce fyziky. Je také vyložen pojem paramagnetická rezonance. Jsou řešeny tři případy parametrického kmitání mechanického i elektromagnetického oscilátoru: 1. Kyvadlo v měnitelnou délkou závěsu, 2. Pružné vlákno (Meldeův pokus), 3. Oscilační obvod LC s měnitelnou kapacitou. K příspěvku je přiložen počítačový model pro simulaci parametrické rezonance.

Stahování

Publikováno

2022-08-30

Jak citovat

Lepil, O. (2022). Parametrické kmitání oscilátoru. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(3), 191–200. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/648

Číslo

Sekce

Fyzika