K vývoji fyzikálního vzdělávání na gymnáziu (1933–1983)

Autoři

  • Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek je přehledem vývoje výuky fyziky na gymnáziu od první reformy školské soustavy v Československu v 30. letech 20. století do roku 1983. Popsány jsou čtyři etapy vývoje školské soustavy, učebních plánů a osnov učiva fyziky na základě změn školských zákonů v letech 1933, 1953, 1961 a 1983.

Stahování

Publikováno

2023-05-31

Jak citovat

Lepil, O. (2023). K vývoji fyzikálního vzdělávání na gymnáziu (1933–1983). Matematika–Fyzika–Informatika, 32(2), 117‒130. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/725

Číslo

Sekce

Fyzika