Napětí naprázdno fotovoltaického článku v závislosti na intenzitě ozáření

Autoři

  • Jiří Kos Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Michaela Křížová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Moderní technologie se čím dál více uplatňují ve výuce na základních i středních školách. Proto je velmi důležité žákům poskytnout možnost s technologiemi aktivně pracovat. Snažili jsme se navrhnout několik námětů na úlohy, které si mohou žáci samostatně v rámci výuky fyziky proměřit, data zpracovat a učinit závěry svých měření. Využili jsme 3D tiskárnu, senzory Vernier, robotickou stavebnici VEX IQ i jednodeskový počítač Arduino. Veškeré náměty jsou podrobně zpracovány v diplomové práci. U každé takto připravené úlohy je uvedena teoretická část, kterou si žáci prostudují před laboratorní úlohou, poté zadání vlastní laboratorní práce (úkol, pomůcky, podrobný postup) a možné výsledky měření. Nedílnou součástí námětů jsou metodické pokyny pro učitele. V tomto článku bychom rádi jako ukázku námětů popsali laboratorní cvičení na téma „Určení napětí naprázdno v závislosti na intenzitě ozáření“. K tomuto námětu vzniklo v rámci výše uvedené diplomové práce celkem sedm materiálů – metodický list pro učitele a šest příloh. Vhledem k rozsahu článku není možné zahrnout veškeré vytvořené podklady, a tak zařazujeme pouze vybrané ukázky.

Stahování

Publikováno

2023-03-01

Jak citovat

Kos, J., & Křížová, M. (2023). Napětí naprázdno fotovoltaického článku v závislosti na intenzitě ozáření. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(1), 38–47. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/706

Číslo

Sekce

Fyzika