Historické pokusy v současné škole

Autoři

  • Anežka Veselá Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Michaela Křížová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Tento článek se zabývá možnostmi uplatnění historických fyzikálních experimentů a obecně dějin fyziky ve výuce na střední škole. Jsou zde uvedeny vybrané pokusy z dílen fyziků 16. až 18. století a jejich zařazení do výuky. Jako přílohu nabízí soubor 10 posterů o význačných osobnostech historie fyziky z uvedeného období.

Stahování

Publikováno

2020-04-30

Jak citovat

Veselá, A., & Křížová, M. (2020). Historické pokusy v současné škole. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(2), 112–121. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/493

Číslo

Sekce

Fyzika