Přehled PLUS: Elektronický doplněk k Přehledu středoškolské fyziky

Emanuel Svoboda, Oldřich Lepil, Bohuslav Rothanzl

Abstrakt


Článek podává základní informace o elektronickém doplňku Přehled PLUS k 6. vydání publikace Přehled středoškolské fyziky. Po zdůvodnění potřeby vydat tento elektronický doplněk je uveden komentář k obsahové náplni jednotlivých částí doplňku. Obsah doplňku: Rozšiřující učivo, Úlohy k učivu, Testové úlohy z fyziky, Zajímavá fyzikální témata, Historické poznámky, Informační zdroje na internetu a Literatura. Závěr článku tvoří stručná informace o změnách, které byly učiněny v publikaci Přehled středoškolské fyziky.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko