Přehled PLUS: Elektronický doplněk k Přehledu středoškolské fyziky

Autoři

  • Emanuel Svoboda Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Praha
  • Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Bohuslav Rothanzl Prometheus, spol. s r. o.

Abstrakt

Článek podává základní informace o elektronickém doplňku Přehled PLUS k 6. vydání publikace Přehled středoškolské fyziky. Po zdůvodnění potřeby vydat tento elektronický doplněk je uveden komentář k obsahové náplni jednotlivých částí doplňku. Obsah doplňku: Rozšiřující učivo, Úlohy k učivu, Testové úlohy z fyziky, Zajímavá fyzikální témata, Historické poznámky, Informační zdroje na internetu a Literatura. Závěr článku tvoří stručná informace o změnách, které byly učiněny v publikaci Přehled středoškolské fyziky.

Stahování

Publikováno

2020-01-29

Jak citovat

Svoboda, E., Lepil, O., & Rothanzl, B. (2020). Přehled PLUS: Elektronický doplněk k Přehledu středoškolské fyziky. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(1), 25–31. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/483

Číslo

Sekce

Fyzika