Ceny Praemium Bohemiae za zisk medailí v roce 2013

Autoři

  • Bohumil Vybíral Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Je pojednáno o světových přírodovědných olympiádách (ve fyzice, chemii, biologii, matematice, informatice a astronomii s astrofyzikou) v roce 2013. Zvláštní pozornost je věnována českým reprezentantům, kteří získali na těchto olympiádách medaile a stali se laureáty nadační ceny Praemium  Bohemiae  2013. Je popsána slavnost udílení těchto cen, která se konala 4. prosince 2013 na zámku Sychrov. Na závěr je připomenuta osobnost Bohuslava Jana Horáčka, zakladatele a donátora cen Praemium  Bohemiae.

Stahování

Publikováno

2014-03-03

Jak citovat

Vybíral, B. (2014). Ceny Praemium Bohemiae za zisk medailí v roce 2013. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(2), 117–123. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/123

Číslo

Sekce

Fyzika