Čtyřúhelníky pod mikroskopem

Autoři

  • Oldřich Odvárko Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Jarmila Robová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek se zaměřuje na klasifikace rovnoběžníků a jejich význam pro hlubší pochopení samotného pojmu i jeho jednotlivých speciálních případů. Uvedené postupy klasifikací jsou vhodné pro práci se žáky druhého stupně základní školy, míra využití závisí na úrovni žáků a časových možnostech. Zařazené příklady vedou i k objevování a poznávání čtyřúhelníků, které nejsou rovnoběžníky.  Důraz je kladen na hledání souvislostí a vzájemných vazeb mezi čtyřúhelníky.

Stahování

Publikováno

2015-11-01

Jak citovat

Odvárko, O., & Robová, J. (2015). Čtyřúhelníky pod mikroskopem. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(5), 321–330. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/229

Číslo

Sekce

Matematika