Variace na téma lichoběžník a jeho obsah

Autoři

  • Jana Hromadová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Zdeněk Halas Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Vlasta Moravcová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Jarmila Robová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

V článku je na příkladu konkrétního lichoběžníku popsán jeden ze způsobů, jak lze ve školské matematice zavádět pojmy. Důraz je kladen na aktivní činnost žáků jak při vytváření pojmu lichoběžník, tak při hledání jeho vlastností či souvislostí s již známými pojmy.

Stahování

Publikováno

2017-10-29

Jak citovat

Hromadová, J., Halas, Z., Moravcová, V., & Robová, J. (2017). Variace na téma lichoběžník a jeho obsah. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(5), 336–345. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/366

Číslo

Sekce

Matematika