Odhady a odhadování v matematice

Autoři

  • Oldřich Odvárko Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Jarmila Robová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek se zabývá rolí odhadů ve výuce matematiky včetně jejich souvislosti s počítáním zpaměti a zaokrouhlováním číselných výsledků, důraz je kladen na dolní a horní odhady. V článku jsou uvedeny konkrétní příklady, které mohou přispět k rozvíjení dovednosti žáků provádět adekvátní odhady a využívat je v praktických situacích.

Stahování

Publikováno

2016-11-01

Jak citovat

Odvárko, O., & Robová, J. (2016). Odhady a odhadování v matematice. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(5), 335–342. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/294

Číslo

Sekce

Matematika