Stavby z kostek

Autoři

  • Oldřich Odvárko Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Jarmila Robová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek se zabývá rozvíjením geometrické představivosti žáků na druhém stupni základní školy s podporou modelování různých staveb z kostek. Žáci vytvářejí z kostek krychle, které se jako celek obarví. Následně určují počty kostek, které mají obarvené požadovaný počet stěn. Od konkrétních případů krychlí se přechází k zobecnění? žáci řeší stejné úlohy pro krychli složenou z n3 kostek, nN. V další části článku jsou uvedeny úlohy na modelování staveb z kostek, žáci se učí tyto stavby črtat a počítat jejich povrch.

Stahování

Publikováno

2015-02-27

Jak citovat

Odvárko, O., & Robová, J. (2015). Stavby z kostek. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(2), 81–87. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/190

Číslo

Sekce

Matematika