Procházky (nejen) po krychli

Autoři

  • Vlasta Moravcová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Jarmila Robová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Karel Pazourek Gymnázium Třeboň

Abstrakt

Cílem příspěvku je představit sadu úloh procvičujících prostorovou představivost, které jsou vhodné pro žáky druhého stupně základní školy a střední školy i pro studenty vysokých škol. Dále je zdokumentováno, jak tyto úlohy řešili žáci a studenti různých věkových skupin. Součástí jsou také náměty pro další zajímavé obměny představených úloh.

K článku je připojena jedna příloha (viz odkaz Doplňkové soubory mezi Nástroji pro čtenáře článku v pravém sloupci).

Poděkování:
Příspěvek vznikl v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 (2017-2019), financováno z Evropských sociálních fondů, řešiteli projektu jsou Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Technická univerzita v Liberci.

logo

Publikováno

2019-01-28

Jak citovat

Moravcová, V., Robová, J., & Pazourek, K. (2019). Procházky (nejen) po krychli. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(1), 18–29. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/438

Číslo

Sekce

Matematika