Simsonova–Wallaceova věta

Autoři

  • Jiří Blažek Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
  • Pavel Pech Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Abstrakt

Příspěvek se zabývá dvěma problémy, které jsou spojené se Simson(ovou)–Wallaceovou větou. První problém se vztahuje k Miquelovu bodu, který má vlastnost, že paty kolmic z tohoto bodu ke čtyřem přímkám v rovině jsou kolineární. Druhý problém je rovinnou analogií úlohy z prostoru, kdy je zkoumána množina bodů P takových, že paty kolmic z bodu P ke dvěma párům různoběžných přímek, které leží ve vzájemně  rovnoběžných rovinách, leží v jedné rovině. Množinou bodů v prostoru je rotační válcová plocha, v rovině dostaneme kružnici.

Stahování

Publikováno

2016-05-01

Jak citovat

Blažek, J., & Pech, P. (2016). Simsonova–Wallaceova věta. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(3), 173–184. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/269

Číslo

Sekce

Matematika