Elektronické doplňky středoškolských učebnic fyziky

Autoři

  • Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Pojetí tradičních učebnic fyziky se od 19. století v podstatě nemění a pokrok je vidět spíše v technické stránce dané novými možnostmi tisku, bohatším využitím obrazového materiálu, vícebarevným tiskem apod. Je ale samozřejmé, že další vývoj nutně ovlivní současná možnost vytvářet učební materiály v elektronické podobě. To vyvolává potřebu řešit vzájemný vztah nových prostředků prezentace učiva a tištěných učebnic. Problém není ani tak v tvorbě elektronických materiálů, ale v jejich distribuci vázané přímo na papírovou učebnici. Realizaci ED v současných středoškolských učebnicích můžeme chápat jako experiment, se kterým autoři ani vydavatel učebnic neměli dostatek zkušeností a některé koncepční záležitosti by možná vyžadovaly širší diskusi. V příspěvku shrnujeme zkušenosti s přípravou elektronických doplňků učebnic fyziky v minulých letech.

Stahování

Publikováno

2023-11-30

Jak citovat

Lepil, O. (2023). Elektronické doplňky středoškolských učebnic fyziky. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(4), 280–287. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/773

Číslo

Sekce

Fyzika