Úloha o čtverci a přímkách

Autoři

  • Šárka Gergelitsová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Tomáš Holan Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek popisuje konstrukční úlohu, k jejímuž řešení stačí znalosti středoškolské geometrie (pomocí pravítka a kružítka sestrojte čtverec, jehož vrcholy leží na čtyřech daných přímkách) a předvádí její řešení využívající vlastností spirální podobnosti.

Stahování

Publikováno

2014-05-01

Jak citovat

Gergelitsová, Šárka, & Holan, T. (2014). Úloha o čtverci a přímkách. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(3), 161–170. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/131

Číslo

Sekce

Matematika