O rozhodování

Autoři

  • Šárka Gergelitsová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Tomáš Holan Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

V rozhodování, které na položenou otázku odpovídá "ano" – "ne" pouze na základě jejího textu, může (a nemusí) malá změna formulace otázky změnit výsledné rozhodnutí. Text otázky rozdělíme na malé části, které budou "hlasovat", a změníme text jediné z nich. V článku počítáme pravděpodobnost (s využitím vlastností kombinačních čísel), že pro daný počet částí textu se celková odpověď nezmění a odhadujeme, jak členitý musí být daný text, aby pravděpodobnost, že taková malá změna v otázce změní výslednou odpověď, byla dostatečně malá.

Stahování

Publikováno

2017-09-04

Jak citovat

Gergelitsová, Šárka, & Holan, T. (2017). O rozhodování. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(4), 246–251. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/348

Číslo

Sekce

Matematika