Mocnost bodu ke kružnici v důkazech

Autoři

  • Šárka Gergelitsová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Tomáš Holan Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

V článku ukazujeme využití mocnosti bodu ke kružnici při určení délek v konstrukcích bodu, dělícího danou úsečku v daném poměru. Připomínáme také využití mocnosti při důkazech dalších planimetrických tvrzení.

Stahování

Publikováno

2015-09-01

Jak citovat

Gergelitsová, Šárka, & Holan, T. (2015). Mocnost bodu ke kružnici v důkazech. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(4), 252–263. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/219

Číslo

Sekce

Matematika