Konstrukce bez pouček

Autoři

  • Šárka Gergelitsová Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Tomáš Holan Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Pro řešení konstrukčních úloh využíváme znalosti mnoha různých geometrických vět. Budeme-li řešit prostorové úlohy, bude se škála potřebných znalostí rozšiřovat. Některé konstrukce však můžeme objevit i bez rozšiřujících znalostí, postačí všímat si evidentních vztahů a pozorně vnímat vzájemnou polohu geometrických objektů. Ukážeme si, jak pomocí základních konstrukcí sestrojit jednotlivé pravidelné mnohostěny (platónská tělesa) vepsané do dané kulové plochy.

Stahování

Publikováno

2023-03-01

Jak citovat

Gergelitsová, Šárka, & Holan, T. (2023). Konstrukce bez pouček. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(1), 21–29. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/703

Číslo

Sekce

Matematika