Polibky kružnic: Archimedes

Autoři

  • Pavel Leischner Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Abstrakt

Článek se zabývá starověkými poznatky o dotycích kruhů. Obsahuje analýzu Archimedova odvození některých vlastností arbelu. Uvádí jednoduchý důkaz Pappovy věty o řetězci kružnic vepsaných do arbelu založený na kruhové inverzi. Věta 21 z Archimedova méně známého spisu O dotycích kruhů úzce souvisí s kruhovou inverzí. Věta 22 z téhož spisu souvisí s některými novodobými poznatky o vlastnostech trojúhelníka.

Stahování

Publikováno

2015-02-27

Jak citovat

Leischner, P. (2015). Polibky kružnic: Archimedes. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(2), 87–94. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/191

Číslo

Sekce

Matematika