Od řešení Heronovy úlohy k modelům kuželoseček

Autoři

  • Pavel Leischner Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
  • Libuše Samková Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Abstrakt

Heronova úloha: V dané rovině jsou dány body A a B na stejné straně od přímky p. Sestrojte na přímce p bod C tak, aby byl součet |AC| + |BC| minimální.

Záměna konstant a proměnných v Heronově řešení umožňuje vytvářet modely kuželoseček skládáním papíru nebo v dynamické geometrii.

Stahování

Publikováno

2014-01-03

Jak citovat

Leischner, P., & Samková, L. (2014). Od řešení Heronovy úlohy k modelům kuželoseček. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(1), 9–14. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/106

Číslo

Sekce

Matematika