Tři netradiční oscilátory – konstruktivistický přístup k výuce fyziky

Autoři

  • Čeněk Kodejška Gymnázium Nový Bydžov
  • Giorgio De Nunzio Università del Salento

Abstrakt

V rámci výzkumu různých koncepcí v teorii učení, jako jsou behaviorismus, kognitivismus, konstruktivismus a konektivismus jsme se zaměřili na konstruktivistické pojetí tří fyzikálních experimentů s netradičními oscilátory. Navázali jsme tak na předchozí práce, jejíž výsledky byly publikovány v [1], [2].

Dalším dlouhodobým cílem naší práce je porovnání experimentálních výsledků dosažených českými a italskými studenty. Zatímco provedení experimentů a ověření hypotéz již v ČR proběhlo, na italské Univerzitě v Salentu se experimentální provedení teprve připravuje.    
Studentům byly předloženy následující problémové úlohy: kmity zatížené zkumavky v kapalině o hustotě , kmity prstence o poloměru  zavěšeného na vodorovné tyči a kmity kapalinového sloupce v U-trubici.

Výše popsané experimenty tak mohou být použity jako námět pro teoreticko-experimentální činnost v rámci semináře z fyziky na gymnáziu, nebo jako laboratorní praktikum v prvním nebo druhém ročníku vysoké školy.

Stahování

Publikováno

2016-02-28

Jak citovat

Kodejška, Čeněk, & De Nunzio, G. (2016). Tři netradiční oscilátory – konstruktivistický přístup k výuce fyziky. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(2), 129–137. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/261

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>