Obecné řešení Buquoyovy úlohy

Autoři

  • Čeněk Kodejška Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Jan Říha Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Tato práce se zabývá obecným řešením Buquoyovy úlohy, rozšiřuje teoretický model o další parametry, které ovlivňují pohyb vlákna taženého tělesem nenulové hmotnosti. Navržený model popsaný diferenciální rovnicí je již v dobré shodě s experimentálně získanými daty v programu Tracker.

Stahování

Publikováno

2018-09-04

Jak citovat

Kodejška, Čeněk, & Říha, J. (2018). Obecné řešení Buquoyovy úlohy. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(4), 288–290. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/416

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>