Experimentální ověření rovnováhy atmosférického tlaku a hydrostatického tlaku ve válci

Autoři

  • Čeněk Kodejška Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Jan Říha Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Salvatore Ganci Studio di Catalogazione e Conservazione Strumenti Scientifici, Casarza Ligure, GE

Abstrakt

Tato práce se zabývá experimentálním ověřením rovnováhy mezi atmosférickým tlakem působícím vně na list papíru, který uzavírá zespodu válec zcela nebo částečně naplněný vodou, kde hydrostatický tlak vodního sloupce působí proti tlaku atmosférickému. Práce řeší nejprve teoretický rozbor problému, který vychází zaprvé z rovnice pro izotermický děj a zadruhé z rovnosti tlaků vně a uvnitř válce. Z naměřených hodnot vyplývá potvrzení teoretické kvadratické závislosti tlaku vzduchu uvnitř válce na výšce kapaliny ve válci, přičemž maximální změna objemu vzduchu uvnitř válce nastává pro výšku vodního sloupce L o velikosti jedné poloviny celkové výšky nádoby H. Měření byla provedena pro různé průměry válce i pro různé materiály destičky umístěné naspodu válce, která zabraňuje výtoku kapaliny z válce. Naměřené hodnoty byly podrobeny statistické analýze, která prokázala platnost nulové hypotézy, tj. že naměřené hodnoty se od teoreticky vypočítaných na hladině statistické významnosti významně statisticky neliší.

Stahování

Publikováno

2018-03-06

Jak citovat

Kodejška, Čeněk, Říha, J., & Ganci, S. (2018). Experimentální ověření rovnováhy atmosférického tlaku a hydrostatického tlaku ve válci. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(2), 99–109. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/391

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>