Inovativní demonstrace druhého Newtonova zákona

Autoři

  • Čeněk Kodejška Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Tato práce se zabývá demonstrací experimentálního ověření druhého Newtonova pohybového zákona, který je znám také jako zákon síly.  Je navržena inovativní metoda měření s využitím jednoduchých pomůcek, jako je autodráha, optická brána sestavená z laserového ukazovátka a solárního článku. Experiment eliminuje nepřesnosti, které vznikají při použití vzduchové nebo vozíčkové dráhy, kdy je třeba vždy uvažovat i hmotnost pomocného závaží, které přes kladku vytváří tahovou sílu na vozík. Výsledky experimentu názorně graficky ukazují závislost zrychlení na působící síle a hmotnosti vozíku.

Stahování

Publikováno

2018-11-08

Jak citovat

Kodejška, Čeněk. (2018). Inovativní demonstrace druhého Newtonova zákona. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(5), 359–364. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/428

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>