Videoexperimenty jako motivační prvek ve výuce fyziky

Autoři

  • Anna Kufová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Čeněk Kodejška Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Tato práce se zabývá popisem několika videoexperimentů, které mohou sloužit učitelům fyziky základních i středních škol jako motivační prvek v úvodu vyučovací hodiny. Obsahem experimenty pokrývají oblast mechaniky a akustiky. Délka jednotlivých šotů je v průměru cca 7-10 minut. Videoexperimenty byly natočeny v rámci bakalářské práce na Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Stahování

Publikováno

2019-04-30

Jak citovat

Kufová, A., & Kodejška, Čeněk. (2019). Videoexperimenty jako motivační prvek ve výuce fyziky. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(2), 105–115. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/448

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>