Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

Autoři

  • Čeněk Kodejška Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Jan Říha Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Tato práce se zabývá experimentální realizací Buquoyovy úlohy. Jedná se o systém s proměnnou hmotností, na který působí konstantní tahová síla. Naším cílem bylo sestavit funkční Buquoyův oscilátor, který by měl takové parametry, aby realizaci kmitů bylo možné provést v běžné učebně. Na základě výpočtů jsme postupně stanovili lineární hustotu vlákna, zvolili vhodný materiál vlákna, určili tahovou sílu balónku naplněného heliem, a provedli videoanalýzu pohybu vlákna pomocí programu Tracker. Na závěr jsme se pokusili experimentálně naměřená data nafitovat v programu Wlolfram Mathematica.

Stahování

Publikováno

2017-10-29

Jak citovat

Kodejška, Čeněk, & Říha, J. (2017). Experimentální realizace Buquoyovy úlohy. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(5), 380–384. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/371

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>