Přibližná trisekce úhlu užitím geometrické posloupnosti

Čeněk Kodejška

Abstrakt


Trisekce úhlu společně s dvojnásobením krychle a kvadraturou kruhu patří mezi tři úlohy starověku zformulované už v 5. století př. n. l., které jsou známy jako tři klasické problémy antické matematiky. Tento článek se zabývá přibližnou konstrukcí trisekce úhlu, jejíž nepřesnost činí přibližně 0,1 %. Jednoduchá konstrukce používá pouze pravítka a kružítka, a je proveditelná v malém počtu kroků. Metoda využívá současně vlastnosti konečného součtu nekonečné geometrické řady.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko