Jazyky a reprezentace ve vyučování matematice

Autoři

  • František Kuřina Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Kvaszova kniha Patterns of Change – Linguistic Innovation in the Development of Classical Mathemat je příspěvkem k historii a filosofii matematiky. Můj článek se zabývá některými didaktickými problémy spjatými s Kvaszovou koncepcí. Srovnávám Kvaszův přístup s koncepcemi J. Brunera a K. R. Poppera.

Velmi důležité jsou jak ikonické, tak i symbolické jazyky, jako integrální součást  matematiky a vyučování matematice. Ukazuji, jak různé jazyky ovlivňují řešení úloh a porozumění matematice.

Kvasz ukazuje důležitost historie umění a  filosofie ve vývoji matematiky. Já zdůrazňuji tyto aspekty i ve vyučování matematice. Geometrie by měla být považována za část vědění, které má svůj původ ve studiu fyzikálního prostoru a fyzikálních objektů, zabývá se však abstrakcemi odvozenými z tohoto zkoumání.


Stahování

Publikováno

2013-01-16

Jak citovat

Kuřina, F. (2013). Jazyky a reprezentace ve vyučování matematice. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(1), 2–16. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/1

Číslo

Sekce

Matematika