Reforma naší školy a problémy matematického vzdělávání

Autoři

  • František Kuřina Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Jako důsledek Boloňského procesu bylo v naší republice rozděleno pětileté učitelské studium na tříleté bakalářské a dvouleté magisterské. Cílem tohoto článku je popsat některé problémy s tímto procesem spojené. Diskutují se pojmy kompetence, řešení úloh a transfer v souvislosti s matematickou gramotností. Autor je přesvědčen, že úroveň kvality našich škol se může zlepšit podporou produktivní kultury učení a vyučování.

Stahování

Publikováno

2014-08-26

Jak citovat

Kuřina, F. (2014). Reforma naší školy a problémy matematického vzdělávání. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(4), 241–248. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/149

Číslo

Sekce

Matematika