Pojem vzdálenosti ve školské matematice

Autoři

  • František Kuřina Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

První část se zabývá problematikou měření na základní škole. Druhá část je věnována úlohám řešeným na škole střední. Je definována vzdálenost bodu od přímky, polopřímky a úsečky a vzdálenost dvou geometrických útvarů. V článku je uvedeno řešení šesti úloh.

Stahování

Publikováno

2016-11-01

Jak citovat

Kuřina, F. (2016). Pojem vzdálenosti ve školské matematice. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(5), 342–352. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/295

Číslo

Sekce

Matematika