Matematika pro všechny nebo matematika pro každého

Autoři

  • František Kuřina Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

První část pojednává o různých přístupech k matematickému vzdělávání ( frontální vyučování a individuální řešení úloh ). Autor doporučuje frontální interaktivní výuku. V druhé části jsou předchozí ideje ilustrovány příklady ( druhá mocnina dvojčlenu, kvadratická rovnice a různé metody důkazu Thaletovy věty ). Článek končí čtyřmi tezemi o matematickém kurikulu a o reformě školy.

Biografie autora

František Kuřina, Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

První část pojednává o různých přístupech k matematickému vzdělávání ( frontální vyučování a individuální řešení úloh ). Autor doporučuje frontální interaktivní výuku. V druhé části jsou předchozí ideje ilustrovány příklady ( druhá mocnina dvojčlenu, kvadratická rovnice a různé metody důkazu Thaletovy věty ). Článek končí čtyřmi tezemi o matematickém kurikulu a o reformě školy.

Stahování

Publikováno

2022-02-28

Jak citovat

Kuřina, F. (2022). Matematika pro všechny nebo matematika pro každého. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(01), 1–14. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/572

Číslo

Sekce

Matematika