Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

Autoři

  • Čeněk Kodejška Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Lenka Myslivcová Gymnázium Nový Bydžov
  • František Hošek Gymnázium Nový Bydžov
  • Matyáš Rouha Gymnázium Nový Bydžov

Abstrakt

V této práci jsme se snažili porovnat voltampérové charakteristiky tónového generátoru a zvukové karty PC jako zdrojů střídavého napětí pro experimenty z fyziky pro 3. ročník gymnázia podle učebnice Elektřina a magnetismus. Zaměřili jsme se na základní parametry obou zdrojů, konkrétně na VA charakteristiky, frekvenční charakteristiky a vhodnost použití při měření kapacity kondenzátoru, frekvenční závislosti kapacitance a induktance, a frekvenční charakteristiky paralelního RLC obvodu. Výsledky měření jsme podrobili statistickým testům, abychom zjistili, jak významně se naměřené hodnoty liší od teoreticky vypočítaných, i jak vzájemně se liší od sebe oba zdroje.

Stahování

Publikováno

2018-01-02

Jak citovat

Kodejška, Čeněk, Myslivcová, L., Hošek, F., & Rouha, M. (2018). Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(1), 37–45. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/382

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>