MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Nové e-knihy z nakladatelství Prometheus

 
Učebnice matamatiky pro SŠ


Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 

Více informací na stránkách nakladatelství Prometheus:

 
Publikováno: 2017-10-04
 

Pozvání k elementárnímu kurzu algebry

 
Algebra

Nakladatelství SERIFA vydalo v roce 2016 knihu Vlastimila Dlaba a Jindřicha Bečváře Od aritmetiky k abstraktní algebře (479 stran, ISBN 978-80-260-9838-6). Knihu lze koupit v Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1.

Kniha sleduje dva cíle. Prvním je motivace žáků a studentů ke studiu matematiky a druhým je snaha ukázat, jak správně, zajímavě a poutavě vyučovat matematice. Podrobnější informace o knize jsou v letáčku.

 
Publikováno: 2017-04-30
 

Elektronické knihy z nakladatelství PROMETHEUS

 

Upozorňujeme čtenáře, že nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. spustilo web PROMETHEUS E-KNIHY, kde si můžete zakoupit některé publikace nakladatelství v elektronické podobě.

Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 
Publikováno: 2016-09-04
 
Více oznámení...

Vol 27, No 1 (2018)

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Polibky kružnic: Philip Beecroft PDF
Pavel Leischner 1–8
Matematika hrou PDF
Ivan Chajda 9–12
Hvězdicové mnohoúhelníky PDF
Martina Štěpánová 13–22
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 22–25

Fyzika

Netradiční experimenty s vázanými oscilátory PDF
Oldřich Lepil, Čeněk Kodejška 26–36
Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC PDF
Čeněk Kodejška, Lenka Myslivcová, František Hošek, Matyáš Rouha 37–45
Nedostatek aprobovaných učitelů fyziky na západě Čech: bude hůř PDF
Marie Mollerová, Jiří Kohout, Lukáš Feřt, Pavel Masopust 46–54

Informatika

Moderní šifry I PDF
Eduard Bartl 55–67
Dva základní šifrovací principy PDF
Miroslav Kolařík 67–76

Zprávy a informace

11. středoevropská matematická olympiáda PDF
Radek Horenský 77–79

Literatura

Simon Singh: Kniha kódů a šifer. Utajování od starověkého Egypta po kvantovou kryptografii PDF
Karel Vašíček 80© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko