MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR, a je evidován v databázi periodik Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 5097.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Časopis vychází v menším nákladu také v papírové podobě, která však není určena k prodeji a je k dispozici pro studijní účely a pro akce dalšího vzdělávání učitelů.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Zajímavé semináře v roce 2017

 
Vlachovice 2017: Co dává žákům fyzika?

Odborná skupina pro výuku fyziky na základní škole při JČMF připravuje další z pravidelných seminářů pro učitele fyziky v termínu 18. – 21. října 2017 ve Vlachovicích. Podrobnější informace jsou na stránkách: http://www.vlachovice.websnadno.cz.

 
Publikováno: 2017-04-30
 

Pozvání k elementárnímu kurzu algebry

 
Algebra

Nakladatelství SERIFA vydalo v roce 2016 knihu Vlastimila Dlaba a Jindřicha Bečváře Od aritmetiky k abstraktní algebře (479 stran, ISBN 978-80-260-9838-6). Knihu lze koupit v Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1.

Kniha sleduje dva cíle. Prvním je motivace žáků a studentů ke studiu matematiky a druhým je snaha ukázat, jak správně, zajímavě a poutavě vyučovat matematice. Podrobnější informace o knize jsou v letáčku.

 
Publikováno: 2017-04-30
 

Elektronické knihy z nakladatelství PROMETHEUS

 

Upozorňujeme čtenáře, že nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. spustilo web PROMETHEUS E-KNIHY, kde si můžete zakoupit některé publikace nakladatelství v elektronické podobě.

Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 
Publikováno: 2016-09-04
 
Více oznámení...

Vol 26, No 4 (2017)

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 67. ročníku soutěže (domácí část) kategorie P (programování) jako přílohu 4. čísla 26. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.webcentrum.muni.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Užití stochastického grafu ke sčítání aritmeticko-geometrické řady PDF
Pavel Tlustý, Ireneusz Krech 241–245
O rozhodování PDF
Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan 246–251
Newtonova a Maclaurinovy nerovnosti PDF
Pavel Calábek 252–260
Geometrické pojmy na základní škole PDF
Marie Chodorová, Lenka Juklová 261–271
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 272–275

Fyzika

Zaokrouhlování výpočtů při řešení kvantitativních úloh na střední škole PDF
Emanuel Svoboda 276–284
Fyzika kapalin ve spojení s problémy každodenního života PDF
Renata Holubová 284–290
Demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a LabQuest Vernier PDF
Čeněk Kodejška 291–294
Plazmová koule PDF
Petr Ducháček 295–298
Představy mladších žáků o gravitačním působení PDF
Eva Hejnová 298–304

Informatika

Bobřík učí informatiku. 7. díl – Úlohy na digitální gramotnost PDF
Jiří Vaníček 305–313

Zprávy a informace

Ústřední kolo 66. ročníku MO (kategorie A) PDF
Jaroslav Švrček 314–315
Ústřední kolo 66. ročníku MO (kategorie P) PDF
Pavel Töpfer 316–317
6. česko–polsko–slovenská MO juniorů PDF
Jaroslav Švrček 318–319

Literatura

Didaktické krédo Františka Kuřiny PDF
Jana Cachová 319–320

Příloha

Úlohy domácí části I. kola 67. ročníku MO (kategorie P – programování) PDF
Editor MFI P01–P11© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko