MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vychází pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Matematika a fyzika ve škole

 

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Pobočný spolek JČMF Olomouc a Gymnázium Jevíčko pořádají seminář

Matematika a fyzika ve škole
21. – 23. srpna 2018, Gymnázium Jevíčko

Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách. Část semináře bude věnována obecným otázkám vzdělávání. Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování je zjištěno v Domově mládeže gymnázia. Předběžné finanční náklady: vložné 300,-Kč, členové a kolektivní členové JČMF 250,-Kč, ubytování 200,-Kč za noc.

Zájemci o seminář se mohou přihlásit na seminární adrese:
Mgr. Jiří Janeček, Gymnázium Jevíčko
A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko
janecek@gymjev.cz
https://www.gymjev.cz/seminar-matematika-a-fyzika-ve-skole/

 
Publikováno: 2018-04-14
 

Mezinárodní konference Historie matematiky

 

Letos se bude konat již 38. mezinárodní konference věnovaná historii matematiky. Budou ji hostit ve dnech 24. až 28. srpna 2018 Poděbrady, její jednání proběhne na poděbradském zámku. Je určena vysokoškolským a středoškolským učitelům matematiky a historie, doktorandům, matematikům, historikům matematiky i dalším zájemcům z široké odborné veřejnosti.

Bude věnována meziválečnému období (1918 až 1939) v Evropě z hlediska rozvoje vědy a zejména matematiky. Její kostru budou tvořit zvané přednášky zaměřené na situaci v jednotlivých zemích, na které budou volně navazovat vystoupení přihlášených účastníků konference. O plenární přednášky byli požádáni M. Stawiska-Friedland (USA), S. Domoradzki a R. Duda (oba Polsko), V. Bálint (Slovensko), J. Bečvář, M. Bečvářová, I. Netuka, A. Slavík a J. Veselý (všichni Česká republika). Poslední dva dny konference budou vyhrazeny příspěvkům přihlášených účastníků a diskusím nad postery.

Konference je známa tradiční přátelskou atmosférou, vstřícnou kritikou jednotlivých vystoupení a navazováním neformálních pracovních vztahů.

Podrobnější informace lze nalézt na průběžně aktualizované webové stránce konference, jejíž adresa je: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/index.htm, nebo o ně požádat na emailové adrese: becvamar@fd.cvut.cz.

 
Publikováno: 2018-03-06
 

Nové e-knihy z nakladatelství Prometheus

 
Učebnice matamatiky pro SŠ


Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 

Více informací na stránkách nakladatelství Prometheus:

 
Publikováno: 2017-10-04
 
Více oznámení...

Vol 27, No 3 (2018)

68. ročník Matematické olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 68. ročníku soutěže (domácí část) kategorií A, B, C jako přílohu 3. čísla 27. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.webcentrum.muni.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

O důkazech konkurentnosti přímek v rovině PDF
Vojtěch Zlámal 161–168
Využití Khan Academy pro zadávání a hodnocení domácích úkolů PDF
Jiří Vančura 169–180
Diagnostika žiackych miskoncepcií v pravdepodobnosti PDF
Tadeáš Gavala, Stanislav Lukáč 180–191
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 192–196

Fyzika

Elektromagnetická indukce v obvodu s cívkou PDF
Oldřich Lepil 197–205
Jednoduché elektronické obvody s možným univerzálním použitím PDF
Petr Adámek, Pavel Varnuška 206–216
Demonstrační mikrovlnný radiometr pro školní použití PDF
Leontýna Břízová, Michaela Křížová, Jan Šlégr 216–222

Informatika

Projektové vyučování v informatice PDF
Zuzana Tkáčová 223–230
Kontroverzní popularita simulační hypotézy PDF
Martin Tomáš 231–237

Zprávy a informace

Ústřední kolo 67. ročníku MO (kategorie A) PDF
Jaroslav Švrček 238–240

Příloha

Úlohy domácí části I. kola 68. ročníku MO (kategorie A, B, C) PDF
Editor MFI P1–P4© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko